Kalendarz

IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju
i Promocji Gminy Błażowa

 

Plac im. Ks. Adolfa Kowala 1
36-030 Błażowa

 

NIP: 8133651261

 

REGON: 18069036700000

 

KRS:   0000384281

 

Nr konta: 

Bank Spółdzielczy w Błażowej

34 9158 0001 2001 0008 6408 0001


 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Ryszard Pępek – Prezes Zarządu

 

Jan Kruczek – I Wiceprezes Zarządu

 

Jan Kocój – II Wiceprezes Zarządu

 

Krzysztof Wania – Skarbnik

 

Michał Pleśniak - Sekretarz 

 

Tadeusz Woźniak - Członek Zarządu

 

STATUT STOWARZYSZENIA


 

 

BROSZURA NORDIC WALKING


 

BROSZURA TRASY ROWEROWE


 

"Transfer praktyk szwajcarskich
na rzecz rozwoju turystyki
aktywnej w gminie Błażowa"
Informacje o projekcie


 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.alp-carp.com 

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia instruktorów !

 Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że rozpoczynamy rekrutację do projektu  “Rozwój kompetencji zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej”, współfinansowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada przeprowadzenie 8 kursów, po ukończeniu których uczestnicy otrzymają uprawnienia instruktora sportu w następujących dyscyplinach:

-instruktor piłki siatkowej - grupa 25 osób

-instruktor fitnessu - grupa 25 osób

-trener personalny - grupa 25 osób

-instruktor snowboardu - grupa 20 osób

-instruktor narciarstwa - grupa 20 osób

-instruktor survivalu - grupa 20 osób

-instruktor pływania - grupa 25 osób

-instruktor boksu - grupa 20 osób


Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne odbywać będą się w soboty i niedziele w budynkach Zespołu Szkół w Błażowej- sali szkoleniowej oraz na Hali Sportowej. Zajęcia  praktyczne z survivalu to 5 weekendowych wyjazdów w góry, natomiast w przypadku szkoleń praktycznych z narciarstwa oraz snowboardu, będą to 7 - dniowe obozy. Harmonogram zajęć zostanie ustalony po skompletowaniu odpowiedniej ilości osób na dany kurs (liczba miejsc ograniczona). Organizator zapewnia uczestnikom darmowy transport z Rzeszowa do Błażowej w dniu rozpoczęcia zjazdu (sobota), oraz po zakończeniu zjazdu (niedziela) z Błażowej do Rzeszowa na zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywające się w Błażowej.


Uczestnicy, zakwalifikowani do udziału w projekcie, nie ponoszą żadnych opłat związanych z uczestnictwem!!


Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze projektu osobiście lub telefoniczne

pod nr: 795 516 402 oraz na stronie internetowej : http://www.impuls.blazowa.net


Regulamin rekrutacji wraz z formularzami zgłoszeniowymi i zasadami uczestnictwa w projekcie znajdą Państwo poniżej.